Op 16 maart, dus over iets minder dan 9 maanden, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Diverse commissies zijn al enige tijd aan het werk om de verkiezingen voor te bereiden. Zo ook de wethouderscommissie. De voorkeurskandidaat voor het wethouderschap wordt conform het reglement van de afdeling voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering. Het vaststellen van de voorkeurskandidaat door de ALV is een belangrijke stap in de voorbereidingen op weg naar een succesvolle gemeenteraadsverkiezing in 2022.

ALV en GroenLinks-Borrel ...

Aangezien we al lange tijd niet meer konden samenkomen, moesten veel bijeenkomsten online plaatsvinden. Nu we weer fysiek mogen samenkomen, maken we graag van de gelegenheid gebruik om deze ALV in een gezellige entourage te houden. En dat combineren we graag met een GroenLinks-Borrel die we zo lang hebben moeten missen. De ALV (en de borrel) wordt gehouden in Café Onder de Linden.

Er zijn echter wel nog beperkingen m.b.t. het aantal aanwezigen. Daardoor is het helaas noodzakelijk om vooraf aan te melden voor deze ALV (en de borrel). Meld u aan door een email te sturen naar wageningen@groenlinks.nl.