Programma

Het voorlopige programma van de avond ziet er als volgt uit:

  1. Terugblik op de afgelopen jaren: wat is er terecht gekomen van het GroenLinks-programma 2018?
  2. Pitches door de aanwezige organisaties
  3. Discussie
  4. Conclusies en aanbevelingen voor het GroenLinks-programma

Laat ons weten wat u en uw organisatie in de komende raadsperiode gerealiseerd willen zien in Wageningen!

Aan deelnemende organisaties vragen wij om in een korte, kernachtige pitch van 2 minuten aan te geven waar GroenLinks Wageningen de komende vier jaar op in moet zetten.

Aanmelden

Als u deel wilt nemen en/of vragen heeft kunt u een mail sturen naar wageningen@groenlinks.nl.

Wij hopen u te zien op 8 juli!