Frans Sweers

Steunfractielid

“Eerst de Mensen, dan de Centen”

Ik ben er al meer dan 35 jaar trots op om Wageninger te zijn. In de eerste plaats omdat Wageningen een groene, ambitieuze en progressieve gemeente is. Niet alleen met de klimaatdoelstellingen voor 2030 en de zorg voor het buitengebied, maar ook door de manier waarop het stadsbestuur haar keuzeruimte invult: samen met burgers en bedrijfsleven. En dat Wageningen de voorzieningen voor uitkeringsgerechtigden en even daarboven overeind houdt, en tegelijk een experiment met de Bijstaand aangaat, demonstreert dat deze stad oog heeft voor én een warme ondersteuning én voor ruimte die haar burgers nodig hebben.