Hettie van Nes

Raadslid

Twintig jaar geleden landde ik in Wageningen, na een verblijf in Latijns-Amerika. Ik heb er nooit spijt van gehad. Wageningen is groen, tolerant en innovatief. Een fijne stad. De politiek drong zich in 2010 aan me op in de vorm van raadslidmaatschap voor GroenLinks. Ik leerde Wageningen kennen als een stad vol mensen met goede ideeën. De gemeente kan daar veel mee doen. Er zijn stappen gezet, we hebben bewezen dat het kan.

De gemeente kan zorgen dat inwoners hun talenten uitbuiten, door te investeren en faciliteren, samenwerken en verbinden. Daarvoor zet ik me in, sinds 2014 ook als voorzitter van de fractie. Ik stel me een Wageningen voor met eerlijke kansen voor iedereen, waar diversiteit meerwaarde heeft.

Volgens die gedachte werk ik in het vluchtelingenwerk en voorheen ook in de zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten. Verder ben ik cellospeler, bestuurslid van Emmaus Wageningen en organiseer ik nu en dan kleine festivals.