Lenny Putman

Raadslid

“Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Klimaatverandering is de belangrijkste opgave van onze tijd en vraagt om een eerlijke, samenlevingsbrede aanpak. Wij kunnen het verschil maken.”

Lenny is sinds 2018 gemeenteraadslid en zet zich in voor een voortvarende en eerlijke uitvoering van het  energie en klimaatbeleid,  voor een schone, veilige en gezonde stad en voor goed en betaalbaar wonen.

Hier sta ik voor

Een goede omgeving is een randvoorwaarde voor een goed leven. Evenals het mee kunnen doen aan het vormgeven van je omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe manieren van werken en besturen van de gemeente. Daarnaast heeft goed en eerlijk werkgeverschap van de gemeente richting haar medewerkers en medewerkers van organisaties die voor de gemeente werken de aandacht van Lenny.

Wetenswaardigheden

Lenny heeft een brede kennis en ervaring van het werk van gemeenten, of het nu gaat over het duurzaamheid en klimaatbeleid, het omgevingsbeleid of gemeentefinanciën. Lenny studeerde in Wageningen Milieuhygiëne (tegenwoordig Environment Sciences). Tijdens haar studie zat zij in de Universiteitsraad en in verschillende onderwijsbesturen. Samen met mede- en oud-studenten streed zij succesvol voor het behoud van een milieuopleiding in Wageningen. Na haar studie deed zij een aantal jaren milieusociologisch onderzoek bij de Universiteit en vervolgens ging zij werken bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Eerst als beleidsmedewerker milieu, klimaat en duurzaamheid. Daarna als clustercoördinator bouwen, wonen, werken en milieu en later als programmamanager Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal. Op dit moment is zij projectleider van de Regionale Energiestrategie van de regio U16 voor16 gemeenten, vier waterschappen en de provincie.