Wim Haver

Raadslid

GroenLinks is altijd mijn partij geweest, ik kom uit de PPR hoek. Ik ben 16 jaar ambtenaar milieu, natuur en duurzaamheid geweest in Wageningen. Rechtvaardigheid en een goede verdeling op de wereld draag ik in mijn hart. Ik was niet politiek actief, maar wel maatschappelijk. Ik was bestuurslid voor de natuurvereniging KNNV en ben nog actief in Transition Towns Vallei en in de kerk.

Samen op weg, werken aan weerbaarheid in de samenleving hoort bij mijn duurzaamheidsideaal. Samen op weg voor een betere wereld en een mooi en leefbaar Wageningen. Duurzaamheid betekent voor mij verantwoordelijkheid nemen, keuzen maken op basis van people, planet, profit.

Ik wil me graag inzetten voor Wageningen en de Wageningers. Ik ben woordvoerder voor de portefeuilles klimaat, ruimtelijke ontwikkeling (inclusief natuur) en stedenbanden, en tweede bij onderwijs. Voor tips en vragen kunt u altijd contact opnemen: Wim.HaverGL@gmail.com of 06 16484728.