Beter Bereikbaar Wageningen: GroenLinks blij met de keuze voor Alternatief Bestaande Route

Vandaag heeft Gedeputeerde Staten een belangrijke knoop doorgehakt in de langlopende discussie over de bereikbaarheid van Wageningen. Gedeputeerde Staten kiest voor het Alternatief Bestaande Route (ABR) om de bereikbaarheid ook in de toekomst te garanderen. Hierbij wordt bestaande infrastructuur in Wageningen aangepast en wordt geen nieuw asfalt aangelegd over Wageningen Campus en door het Binnenveld. De fracties van GroenLinks Gelderland en GroenLinks Wageningen juichen deze keuze van harte toe.

Door het aanpassen en verbeteren van de bestaande infrastructuur van Mansholtlaan en Nijenoord Allee kiest Gedeputeerde Staten voor de variant met minimale gevolgen voor landschap, natuur, milieu en cultuurhistorische waarden. Voor GroenLinks is het belangrijk dat de impact op het leefklimaat in de wijken die grenzen aan de Nijenoord Allee vermindert ten opzichte van de huidige situatie. We zijn dan ook blij dat de  de provincie samen met de gemeente en de WUR gaat werken aan een zo goed mogelijke inpassing van het ABR en kiest voor een onderdoorgang voor het autoverkeer bij de kruising van de Nijenoord Allee met de Churchilweg/Bornsesteeg.

Zie ook: https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/Gedeputeerde-Staten-kiezen-voor-Alternatief-Bestaande-Route