GroenLinks stelt vragen over ondoorzichtige beleidsbeïnvloeding in Brussel

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de lobbyactiviteiten in Brussel namens regio FoodValley. Regio FoodValley is een intensieve samenwerking aangegaan met de regio’s ‘Greenport Regio Venlo’ en ‘AgriFood Capital Noordoost-Brabant’. Onder de naam van ‘Food NL’ lobbyen deze regio’s in Brussel om investeringen naar de Nederlandse food regio’s te trekken. Recent bleek uit een persbericht van FoodValley dat Food NL ook lobbyt voor beleidsveranderingen op verschillende dossiers die verband houden met o.a. het landbouwbeleid en voedselveiligheid. Het doen van beleidsbeïnvloeding namens Wageningen in een groter samenwerkingsverband stuit bij ons nogal op wat bezwaren.

Hoe is de gemeente en de gemeenteraad betrokken bij de beslissing om ook inhoudelijke lobby te bedrijven? En hoe wordt de gemeente en de gemeenteraad betrokken bij het ontwikkelen van de lobbyagenda? Deze vragen hebben wij aan het College gesteld, met daarbij ook de aantekening hoe zij staan tegenover het gebrek aan democratische legitimiteit van deze lobby.