Ideeën zat voor cultuur in Wageningen

Willen we het lege pand van het postkantoor gebruiken voor een poppodium en cultuuronderwijs? Zijn er andere ideeën over een cultuurplantsoen? De gemeenteraad sprak er over met een tafel vol kunstenaars, artiesten en muzikanten. Ideeën zat, bleek al snel. En ook dat onderlinge samenwerking belangrijk is om regionaal aantrekkelijk te worden. Een gezamenlijk pand is dan eerder een middel dan een doel, werd gezegd. De drive was groot, raadsleden werden er blij van.

Maar nog diezelfde avond werd dat niet verzilverd. Ons voorstel om een in de cultuurbegroting vrijgevallen budget te reserveren voor verdere planontwikkeling werd niet aangenomen. Het ging allemaal toch wat te snel voor de raad. Toch wil GroenLinks aan de slag met de toekomst van cultuur in de stad. Liever niet door vanaf de raadszetels een oplossing uit te tekenen, maar door uit te gaan van ideeën van de mensen in het culturele veld. Dat die er zijn is voldoende gebleken.