Nieuws over Lara de Brito

Een tango - macht en tegenmacht

Het belangrijkste onderwerp dat ons nu allemaal bezig houdt is zonder twijfel gezondheid. Gezond zijn als ultieme vrijheid. Een aantal bespiegelingen over democratie, taalgebruik, economie en digitalisering. En hoe deze onderwerpen voorwaarden zijn voor een vrije en gezonde samenleving, een samenleving die iedereen verder helpt. Een vrijheidsessay door onze wethouder Lara de Brito.

Lees verder

Mode, markt en maatschappij - Bouwen aan de Wageningse betrokken samenleving

Bewust spreken we in Wageningen niet van een “participatiesamenleving” maar van een “betrokken samenleving”. De term participatiesamenleving staat voor veel mensen symbool voor de combinatie van botte bezuinigingen, ‘doe het maar zelf’ en een terugtredende overheid. Dat is niet de samenleving die ik voor me zie. In Wageningen spreken we daarom van een betrokken samenleving. De betrokken samenleving gaat over de invulling van mensenrechten en maatschappelijke plichten. Bij een betrokken samenleving hoort een betrokken overheid. Een overheid die niet alleen ruimte geeft voor burgerinitiatief en uit de weg gaat, maar ook actief ondersteunt en investeert in het ontwikkelen en bereiken van eigen regie. Regie over eigen leven dat is het doel, zonder dat het wordt ‘zoek het zelf maar uit’ of ‘we doen het wel voor je zonder dat we jou vragen waar je behoefte aan hebt’. Vanuit een gelijke relatie ongelijke gevallen ongelijk behandelen. Dat is vanuit respect en met begrip omgaan met een uniek individu in een unieke situatie, zonder daarbij de collectieve dimensie uit het oog te verliezen. Een individu staat niet los van zijn omgeving. 

Lees verder

Voordelige ziektekostenverzekering toegankelijk voor meer Wageningers

De gemeente Wageningen maakt de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) toegankelijk voor meer inwoners. Dit is een regeling waarmee inwoners met een laag inkomen zich voordelig aanvullend kunnen laten verzekeren. Vanaf 2017 geldt een inkomensgrens van 130% van de geldende bijstandsnorm, in plaats van 110%. Grote voordeel van de CAZ is dat inwoners een hogere gemeentelijke bijdrage krijgen voor het pakket waarbij ook het eigen risico is meeverzekerd. Hierdoor komen mensen minder snel voor onverwachte kosten te staan. Het verruimen van de CAZ maakt onderdeel uit van een brede aanpak waarmee Wageningen de strijd aangaat tegen de groeiende armoede.

Lees verder

Lara de Brito over beschermd wonen

In Wageningen hebben we een gouden regel. We praten niet over mensen maar met mensen; de regel is dat de inwoner altijd aan tafel zit. Dat versterkt de positie van de persoon die hulp vraagt op krachtige wijze en het zet de werkwijze van de professionals volledig op de kop. Het is een kleine revolutie, zonder dat daar veel over gesproken en gedebatteerd wordt. Het zou onze Wageningse regel onwaardig zijn als ik hier niet in gezelschap zou zijn. Daarom ben ik heel blij dat ik hier vanuit Wageningen samen met Karin van Asseldonk ben. Karin is lid van de Klankbordgroep GGZ Wageningen. Daarbij moet ik vertellen dat we in Wageningen gezegend zijn met een zeer actieve groep ervaringsdeskundigen, ouders en partners van GGZ-mensen. We trekken veel samen op, en de Klankbordgroep is een belangrijke adviseur voor ons. Karin zal straks haar verhaal vanuit de praktijk vertellen. 

Wethouder De Brito spreekt op Support 2016

Support 2016 is een grote beurs van 25 tot en met 28 mei 2016 voor iedereen met een fysieke beperking, hun omgeving en mensen die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen. Op woensdag 25 mei hield wethouder Lara de Brito over de lokale staat van de WMO bij het debat op Support in de jaarbeurs in UtrechtHaar bijdrage is hieronder als pdf te downloaden.

Het Gelders Energieakkoord - Wageningen als lokale aanjager

Op 17 maart 2015 tekenden ruim 100 partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst het Gelders Energieakkoord. Bijna alle gemeenten hebben dit akkoord ondertekend. Ondanks de eensgezindheid om de transitie naar duurzame energie te versnellen, blijven gemeenten als lokale aanjagers nodig. Dat schrijft de Gelderse Energiekrant in maart 2016. 

Lees verder