Regionale Energie Strategie

Raadslid Wim Haver geeft een update over de Regionale Energie Strategie (RES):

Als gevolg van het Klimaatakkoord moeten gemeenten regionaal samenwerken in Energiebeleid. GroenLinks is daar blij mee. We kunnen van elkaar leren, elkaar stimuleren en nadenken hoe we elkaar kunnen helpen. Want niet iedere gemeente is groot genoeg haar eigen klimaatneutrale broek op te houden. Een nadeel van samenwerking is dat er water in de wijn moet. Wageningen wil al jaren klimaatneutraal worden en in de regio ook als eerste al in 2030. De ambitie van andere gemeenten in de regio is lager. Het concept bod dat opgesteld is om te voldoen aan de eis van het klimaatakkoord, 49 % energiebesparing en duurzame energie in 2030, is 0,75 TWh. Met een ambitie om het naar 1,0 TWh te verhogen als Rijk en provincie een twintigtal belemmeringen oplossen. Als de regio voldaan had aan de afspraak, die de gemeenten samen maakten in het Gelders Energie Akkoord, had het bod 1,3 TWh moeten zijn. GroenLinks stelde een amendement op om bij de regio aan te dringen om het bod nu al gelijk te trekken aan de ambitie van 1,0 TWh. Dit werd door een meerderheid van D66, PvdA, CU en Connect gesteund in de raad.

 

Geen inzet van biomassa

In de Regionale Energie Strategie is ook een Regionale Strategie Warmte opgenomen, waarin een regionaal beeld gegeven wordt van de opties om van het gas af te gaan. Hierin is biomassa als warmtebron als optie genoemd. Ede maakt er al volop gebruik van en tot een paar jaar geleden leek dit voor velen een wenselijke oplossing. Nieuwe inzichten hebben geleerd dat de kortcyclische kringloop van CO2 niet werkt met grootschalige verbranding van biomassa. En dat dit ook veel milieugevolgen heeft voor de omgeving. GroenLinks stelde met het CDA een motie op, die de regio oproept om geen nieuwe biomassacentrales meer op te nemen als optie om van het gas af te gaan. Deze werd unaniem aangenomen.