Circulaire stad
GroenLinks wil een circulaire regio en stad. We willen dat huishoudens en organisaties meer en beter afval scheiden en hergebruiken. De gemeente moet scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties en samenwerkende MKB-bedrijven hierin ondersteunen. Voor gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, gebruiken we nu nog veel grondstoffen met grote milieugevolgen. Om dit te verminderen, zetten we in op transformatie van gebouwen en circulaire bouw.

FoodValley = Greenvalley
GroenLinks is overtuigd van Foodvalley voor de stad en voor de regio. Maar de groene ambitie laat te wensen over. De visie op duurzame ruimtelijke ontwikkeling is gericht op bedrijvigheid en landbouw, en te weinig op behoud van biodiversiteit en van de groene ruimte. Het FoodValley concept moet sterk verduurzaamd worden. FoodValley wordt synoniem aan GreenValley. Dit betekent aandacht voor fietsen, openbaar vervoer, duurzame energie, landschap en natuur. Behoud van biodiversiteit en groene infrastructuur moeten een kernpunt eworden van de samenwerking in FoodValley. FoodValley moet zich doorontwikkelen op het gebied van voeding, waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is.