De afdeling GroenLinks Wageningen heeft op dit moment ongeveer 300 leden. De afdeling wordt nu geleid door een driekoppig bestuur. Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minstens twee keer per jaar wordt gehouden.

GroenLinks Wageningen heeft haar eigen vergader- en campagneruimte “Linksboven”. Deze is gevestigd boven de wereldwinkel aan de Kapelstraat 13 in Wageningen.

In de gemeente Wageningen is GroenLinks vertegenwoordigd in de gemeenteraad met 8 raadsleden. Daarnaast neemt GroenLinks plaats in het college van Burgemeesters en Wethouders en levert 2 wethouders.

Heb je vragen of suggesties aan het bestuur? Mail dan naar bestuur@groenlinkswageningen.nl.

Heb je vragen of suggesties aan de fractie? Mail dan naar fractie@groenlinkswageningen.nl.