Nieuws

GroenLinks vraagt om extra geld voor de binnenstad

De Bergstraat is tegenwoordig een levendig onderdeel van de binnenstad, met vrijwel geen leegstand meer

Bij de behandeling van de Kadernota heeft GroenLinks samen met de Stadspartij een amendement ingediend om de Stichting Ondernemerfonds Wageningen (SOW) niet eenmalig maar voor twee opeenvolgende jaren een extra bedrag toe te kennen. In het verleden was de fractie kritisch ten op zichte van de SOW. Sinds een aantal veranderingen heeft plaatsgevonden, zoals verjonging van het bestuur en grotere betrokkenheid van kleinere ondernemers, zijn we positief over de instelling en de activiteiten van de Stichting. Concreet betekent ons amendement dat de SOW niet alleen in 2017 vanuit de gemeente € 25.000 krijgt, maar ook in 2018.

Lees verder

Reuzenberenklauw in de ban

Op 2 augustus 2017 heeft de Europese Unie de reuzenberenklauw op de lijst van te bestrijden invasieve exoten gezet, samen met onder andere de reuzenbalsemien. Dit betekent dat de lidstaten de plicht hebben deze exoot te bestrijden. Ook is er een verbod op de invoer, de verkoop, de teelt en het gebruik van de planten. Gemeenten moeten onmiddellijk maatregelen nemen om de verspreiding tegen te gaan. Ook in Wageningen zal de gemeente een actiever beleid moeten voeren. GroenLinks heeft juli van dit jaar nog vragen gesteld over het beleid van de gemeente rond de reuzenberenklauw.

Lees verder

Wageningen voorop... straks ook in het groen?

Dit zijn de Algemene Beschouwingen van de fractie van GroenLinks, uitgesproken door fractievoorzitter Hettie van Nes bij de behandeling van de Kadernota 2017

De fractie van GroenLinks is trots op het college, dat er in is geslaagd om een grote ombuiging op een verstandige wijze te realiseren. De prioriteiten liggen op de goede plek: bij beleid dat past bij een gemeente met zorg voor zijn inwoners, voor zijn omgeving en voor de toekomst. Natuurlijk moet het geld wel ergens vandaan komen, want van het rijk komt het niet - integendeel, is wel gebleken - en de Ozb verhogen doen we evenmin. We staan achter de keuzen die het college heeft gemaakt.

Lees verder

GroenLinks politieke avond “groei en ontwikkeling van Wageningen”

Met het oog op het verkiezingsprogramma 2018 – 2021 organiseert GroenLinks Wageningen 14 juni een gespreksavond over de groei en ontwikkeling van Wageningen. We beginnen met een terugblik: wat waren de grote ontwikkelingen in Wageningen de laatste tien – vijftien jaar? Wat heeft de groei van Wageningen betekend voor het woningaanbod, ruimte en natuur, maatschappelijke voorzieningen, sociale verbinding en economie? Wat vinden wij daarvan en wat kunnen we hiervan leren voor toekomstige ontwikkelingen? Hierover willen we graag met iedereen die interesse heeft in de ontwikkeling van Wageningen van gedachten wisselen.

Voor wie: iedereen met interesse in de ontwikkeling van Wageningen
Wanneer: woensdagavond 14 juni van 20.00 tot 22.30 uur. Inloop vanaf 19.30
Waar: Odensehuis, Hesselink van Suchtelenweg 6b (voormalig landmeetkunde)

Lees verder

Naar een socialere bijstand

GroenLinks wil een sociale bijstand, die uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Met nadruk op wat mensen wél kunnen en daarin investeren. Daarin moeten recht op goede scholing, werk en toegankelijke kinderopvang centraal staan. We willen af van de  mentaliteit van "eigen-schuld-dikke-bult", met strenge controles, sancties en boetes. We willen minder repressie en meer vertrouwen. Want een sociale bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en leidt uiteindelijk beter naar werk. Daarom zijn we blij dat het ons college gelukt is om samen met drie andere gemeenten voorloper te blijven, op zoek naar een andere Participatiewet.

Lees verder

Meedoen met de fractie: rekenkamerrapport cliëntervaring WMO-beleid

Ben je lid van GroenLinks en wil je in Wageningen meedoen met de fractie? Dat kan! Je bent welkom om met ons mee te denken over de actuele onderwerpen op de raadsagenda. De komende politiek avond staat er een nieuw onderwerp op de agenda van de raad, waarover je mee kunt denken met de fractie: het rekenkamerrapport over de cliëntervaringen van het WMO-beleid. Op maandag 12 juni zullen we dit onderwerpen bespreken in de fractievergadering, op 19 juni wordt het behandeld op een politieke avond van de gemeenteraad. Wil je meedenken over dit rekenkamerrapport? Neem dan contact op met onze woordvoerder op dit onderwerp, Hettie van Nes.

Lees verder

Pagina's