Nieuws

Ga mee op fietstocht door Wageningen!

Om (nieuwe) leden een inkijkje te geven in - voor Wageningen - actuele en historische thema’s en de visie van GroenLinks op die onderwerpen hebben twee enthousiaste leden een fietstocht uitgezet! Zij zullen je meenemen langs plaatsen die te maken hebben met gemeentelijke, provinciale maar ook landelijke politiek. De ideale manier om kennis te maken met de GroenLinks politiek in Wageningen door de jaren heen op een leuke manier. Dit alles wordt afgesloten met een gezellige borrel op Linksboven (het pand van GroenLinks in Wageningen).

Lees verder

Precariobelasting nog niet gecompenseerd

Het is niet gelukt om een voorstel om inwoners van Wageningen te compenseren voor de precariobelasting die Vitens doorberekent, aangenomen te krijgen. D66 verraste de andere coalitiepartijen door te elfder ure tegen het voorstel om te compenseren te stemmen. Zo staan vooral diegenen die het financieel toch al zwaar hebben in de kou. Hiermee is een afspraak uit het coalitieakkoord gebroken en daar hebben wij het erg moeilijk mee.

Lees verder

Voorlopige criteria voor zonneparken

Een voortvarend klimaatbeleid is één van de speerpunt van GroenLinks. Daarbij moeten we zorgvuldig met ons landschap omgaan. Daarom hebben we voorgesteld om, tot er een visie voor het buitengebied ligt, alleen plannen voor zonneparken uit te werken binnen een Pilot Energiek Landschap. Zo kunnen we voortvarend aan de slag met de energietransitie én onderzoeken, samen met o.a. de WUR en natuurorganisaties, hoe de opbrengsten van een zonnepark gebruikt kunnen worden om het omliggende landschap te versterken. Ook hebben we er op aangedrongen zo snel mogelijk te beginnen met de visie.

Lees verder

Pagina's