De Stichting Fractieassistentie PSP/PPR Wageningen is een stichting die in 1981 is opgericht voor het ondersteunen van de gemeenteraadsfractie van de toenmalige partijen PSP en PPR in Wageningen. De stichting ondersteunt sinds de oprichting van Groenlinks Wageningen de gemeenteraadsfractie van Groenlinks in Wageningen. De doelstelling van de stichting is als volgt geformuleerd in de oprichtingsakte:

“ De stichting stelt zich ten doel het verrichten van wetenschappelijk, organisatories, publicitair en administratief werk ten behoeve de gemeenteraadsfraktie in Wageningen van pacifistisch socialistische partij en politieke partij radikalen, of van een kombinatie van partijen , waarin pacifistisch socialistische partij en politieke partij radikalen vertegenwoordigd zijn, hierna te noemen de fraktie”. De huidige doelstelling is onveranderd, waarbij de genoemde ondersteunende activiteiten van de stichting uitgevoerd worden t.b.v. de gemeenteraadsfractie van Groenlinks in Wageningen.

Het actuele beleidsplan van de stichting is verwoord in de begroting van de stichting in het meest recente financiële jaarverslag, dit betreft het boekjaar 2014. Hierin is de begroting voor activiteiten in 2015 opgenomen. Hierin zijn uitgaven voorzien voor:

  • De administratieve taken van de stichting, dit betreft alleen bankkosten;
  • Het organiseren van Activiteiten waarmee de gemeenteraadsfractie van Groenlinks haar beleid bediscussieerd met inwoners van Wageningen en maatschappelijke organisaties;
  • Reservering van geld t.b.v. de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen;
  • Medefinanciering van het pand Linksboven.

De inkomstenbron van de stichting bestaat uit donaties van gemeenteraadsleden van Groenlinks Wageningen. Het financiële jaarverslag van de stichting over het boekjaar 2014 is ook te vinden op deze website.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter:                        Marleen Boerjan
Penningmeester:             Frans de Bree
Secretaris:                       René Siemens

Het bestuurswerk van de stichting is vrijwillig en bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden.

De fiscale en contactgegevens van de Stichting zijn:
RSIN-nummer: 54.53.264.
Postadres:          Havenstraat 5, 6701 CK Wageningen