ALV 13 december

13 december is er een ALV van GroenLinks Wageningen. Het belangrijkste agendapunt van deze vergadering is het vaststellen van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De kandidatencommissie zal toelichten hoe de conceptlijst tot stand is gekomen. Daarna zullen de kandidaten zich presenteren aan de leden en de leden kunnen verhelderende vragen stellen. Tot slot stellen de leden de lijst vast.

Alle leden van GroenLinks Wageningen zijn van harte uitgenodigd en we hopen op een mooie opkomst voor deze belangrijke vergadering!

Locatie: Wijkcentrum de Pomhorst, Pomona 562
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45)