Aula van de WUR volop in de aandacht

De publieke tribune was overvol tijdens de politieke avond van 14 januari. Aan de orde was de toekomst van de Aula van de WUR. De WUR heeft meerdere partijen gevraagd met plannen te komen en er twee van geselecteerd. Omdat dit een belangrijke plek is in de stad, heeft de Raad aangegeven graag in een vroeg stadium betrokken te willen zijn bij de herontwikkeling ervan. Daarom ging de Raad met het College in gesprek over de uitgangspunten voor de deze locatie. GroenLinks wil dat de aula een bruisende plek wordt, een nieuwe publiektrekker met bijvoorbeeld volop aandacht voor de vrede en vrijheid, voor de wereldvoedselproductie en voor muziek en cultuur: Vrede, Voedsel en Vermaak. En met behoud voor de monumentale gebouwen, de aula zelf en de achterliggende oude bibliotheek van de WUR. Om dit te bereiken wil GroenLinks voor de uitwerking van de plannen alle actoren in de stad en de inwoners de kans geven mee te doen. Het was fijn dat alle fracties ongeveer op een lijn stonden. De partijen die de WUR gaat vragen de plannen verder uit te werken waren in het publiek aanwezig en werden door alle raadsleden uitgedaagd er samen met de stad wat moois van te maken.