Beleidskader Samen Wageningen vastgesteld door Wageningse gemeenteraad

De gemeente heeft in 2016 samen met de stad het beleidskader ‘Samen Wageningen’ ontwikkeld. Dit gaat over al het beleid dat is gericht op hulp en ondersteuning aan inwoners van Wageningen, waar het gaat om zorg, welzijn en participatie. De gemeenteraad heeft op 16 januari het beleidskader vastgesteld. Wethouder Lara de Brito: “Er is niets dat mensen zo diep raakt als zorg. Ieder van ons kan zich daar een voorstelling bij maken. Daarom richten we zorg, welzijn en participatie dichtbij in. Met meer oog voor mensen.” Wethouder Dennis Gudden vult aan: “We zijn bijzonder trots op de wijze waarop ons gezamenlijk verhaal, beschreven in Samen Wageningen, tot stand is gekomen. Beide wethouders zijn trots op de uitkomst: een vernieuwend beleidskader om participatie, zorg en welzijn goed voor onze inwoners te organiseren.”

Het beleidskader is ontwikkeld samen met inwoners en mensen die in of voor Wageningen werken, gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. Meer dan 3000 mensen hebben meegedacht en hebben samen meer dan 6000 opmerkingen ingebracht. Het gaat over gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding. Het beleidskader is te vinden op www.wageningen.nl/samenwageningen. Hier zijn ook filmpjes te vinden die het beleidskader op een makkelijke en leuke manier samenvatten.

 

Wageningen heeft zich uitgesproken

Samen Wageningen staat voor een betrokken samenleving waarin je jezelf kunt zijn en verschil gewaardeerd wordt. Daar hoort maatwerk bij en het leren om ongelijke gevallen ongelijk te behandelen, en niet bang zijn voor precedentwerking. Wageningen kiest er hierbij voor om stevig te investeren in preventie. Vertrouwen, aandacht en nabijheid levert veel meer op voor de inwoner en de samenleving, op de korte en de lange termijn. Dit is allemaal verwerkt in dit beleidskader.