Bestuurlijke vernieuwing

U heeft het vast al meegekregen: de nieuwe raad en het nieuwe college willen de inwoners van Wageningen nog beter bij onze besluiten betrekken. Maar niet alleen naar buiten toe, ook in het stadhuis zijn veranderingen in gang gezet. Al onze ambities zijn, op basis van de capaciteit in de organisatie, in een planning voor de komende vier jaar gezet. Dit geeft, hopen wij, meer rust binnen de ambtelijke organisatie, omdat zij beter weet wat prioriteit heeft. Bovendien kunnen de gemeenteraad én de inwoners van Wageningen zo zien welke plannen eraan komen, zodat zij zich (samen) beter voor kunnen bereiden.

Ook onderzoeken we hoe de gemeenteraad eerder in de planvorming betrokken kan worden. Vorige week maandag hadden we een eerste ‘benen op tafel’ overleg. Geen besluiten nemen, maar informeel met het college over de stand van zaken praten. Op de zaterdag ervoor hebben we rondom de Olympiahal geflyerd. Niet in onze partij-jasjes, maar met alle fracties samen, om als raad alle omwonenden persoonlijk uit te nodigen voor de informatieavonden over de bouwplannen in de wijk. Wij zijn blij met de prettige sfeer binnen de raad, die het mogelijk maakt om gezamenlijk deze nieuwe vormen van plannen maken uit te proberen.