Beter bereikbaar Wageningen prima, maar niet zo

Het huidige voorstel om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren, het "Rondje Campus", brengt veel schade toe aan de leefomgeving van de inwoners van Wageningen De voorgestelde weg doorsnijdt het Binnenveld en het Dassenbos, met alle gevolgen van dien voor natuur en landschap. De fractie van GroenLinks kan dit voorstel in deze vorm dan ook niet steunen.

Maar de gemeenteraad heeft in 2014 besloten om samen met de provincie op te trekken om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren, en om die tot tenminste 2030 op een hoog niveau te houden. GroenLinks heeft daar ook mee ingestemd en het college waar we deel van uitmaken heeft hiervoor naar oplossingen gezocht. We vinden dat we nu niet ineens kunnen gaan draaien en daarmee het college in een onmogelijke positie tegenover de provincie brengen. We willen bestuurlijk betrouwbaar zijn.

Dat betekent dat we op zoek gaan naar een oplossing over bestaand tracé. De zogenaamde kosteneffectieve variant lijkt daarvoor de meest aangewezen optie. Een jaar geleden leek die niet uitvoerbaar met een fietsoversteek bij Hoevestein, en daarom was die oplossing voor ons toen niet acceptabel. Inmiddels is daar toch een oplossing voor gevonden, waarmee deze optie de minst slechte is van de varianten die voldoen aan de criteria die provincie en gemeente zijn overeengekomen. De financiën voor deze oplossing zijn nu nog een struikelblok. Maar we hebben goede hoop dat we hier uit gaan komen met de andere fracties en het college.

Het heeft wel grote impact voor de bewoners langs de Nijenoordallee. Dat beseffen we terdege. Maar helaas is de optie die de minste impact heeft op bewoners, de Ruggengraat 2.0, politiek geen haalbare kaart. Door te kiezen voor het verbreden van de Nijenoordallee blijft de mogelijkheid open om op een later moment deze verbreding weer ongedaan te maken. Of, wie weet, voordat de schop de grond in gaat de noodzaak om te verbreden al door andere slimme maatregelen weg te nemen.

De druk vanuit de Wageningse samenleving op Wageningen UR en andere grote werkgevers om meer te doen aan mobiliteitsmanagement neemt toe. We zullen zoeken naar wegen om de universiteit en anderen hun verantwoordelijkheid te laten nemen.