Feestelijke aftrap campagne GroenLinks Wageningen
Tijd voor een feestje! Met Lara de Brito, Bram van Ojik en muziek!

Bram van Ojik bij aftrap campagne GroenLinks

De verkiezingscampagne van GroenLinks gaat op donderdag 8 februari om 20.30 uur van start met een groot feest in Luca, voorheen Het Gat, aan de Heerenstraat. Tweede Kamerlid Bram van Ojik, de voorganger van Jesse Klaver bij GroenLinks, zal speechen. Lijsttrekker Lara de Brito presenteert het nieuwe verkiezingsprogramma en trapt de campagne af. Iedereen is uitgenodigd voor dit feest.

Na de officiële opening verzorgen Tante Ans en de Bosduvels de muziek. Daarna nemen de DJ’s De La Niets de regie over en zorgen voor een spetterende dansavond.

 

Strijd tegen ongelijkheid
De afgelopen jaren heeft GroenLinks in het college al veel van haar gedachtegoed verwezenlijkt. Met grote trajecten als Samen Wageningen en Kind Centraal zijn er duizenden mensen betrokken bij het ontwerpen van nieuw en beter sociaal beleid. Daarmee is ook een, in Nederland unieke, samenwerking tot stand gebracht tussen onderwijs, welzijn, zorg, burgerinitiatieven en inwoners. Wageningen heeft daarmee de titel van Gouden Gemeente verdiend. Lara de Brito: ’In deze tijd van groeiende ongelijkheid hebben we juist ook heel fors geïnvesteerd in armoedebestrijding’. Voor GroenLinks blijft het belangrijk om als Wageningen ook een gastvrije stad te zijn waar mensen zich welkom voelen.

Stad van de Toekomst
Op het terrein van klimaat zijn er ook grote stappen gezet. We wisten de verbinding te leggen tussen klimaat en economie, en we versterkten de samenwerking op dit gebied met de grote partners in de stad. Voor het eerst heeft Wageningen een Klimaatplan waar heel veel grote partners zich aan hebben gecommitteerd. We werken samenvoor de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn te realiseren. Met de twee Wijken van de Toekomst, De Nude en de Benedenbuurt, die van het gas af gaan, en met het circulair inkopen van de Gemeente wordt Wageningen landelijk en zelfs Europees als koploper beschouwd.

Radicale koers
De komende jaren wil GroenLinks graag verder met de ingezette sociale en groene koers. In het sociaal domein zijn onze prioriteiten goede zorg en ondersteuning op maat, slimme preventie en zorgen dat mensen respectvol worden behandeld en het gevoel hebben van betekenis te zijn, evenals de strijd tegen armoede. Hetzelfde geldt ook voor de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. ‘Hier blijven we ons onvermoeid honderd procent voor inzetten’, belooft Lara de Brito. Als het gaat om de hoeveelheid groen in de wijken en het beschermen van ons buitengebied vindt De Brito dat daar nog zeker wat te winnen valt: ‘Ook daarbij past een gedurfde koers, zoals we dat ook de afgelopen jaren met het sociaal domein en klimaat hebben gedaan.’ De open bestuursstijl, het handelen vanuit vertrouwen en het investeren in directe democratie vormt ook voor de komende periode de basis voor het handelen van GroenLinks. We hebben zin in de campagne voor de raadsverkiezingen in maart. We hebben zin om ons verhaal te vertellen. We hebben zin om een feestje te vieren. Tot donderdag de 8e! Feest jij met ons mee?