Het cultuuractieplan is in de afgelopen raadsvergadering unaniem aangenomen. Het plan is gemaakt met veel inbreng van mensen die actief zijn in het culturele leven in Wageningen. Het is een plan dat met beide benen op de grond staat en gaat leiden tot een beter gecoördineerd aanbod van cultuureducatie buiten schooltijden, vaak wel in schoolgebouwen aangeboden. Ook cultuurbeoefening en -beleving krijgen een steun in de rug door de cultuurontwikkelaar. Met een cultuurbureau wordt de verbinding tussen alle culturele initiatieven verder bevorderd.

Het wordt steeds duidelijker dat er een groot tekort aan ruimte is om te kunnen repeteren. Vooral oefenruimtes voor bands en een theateratelier worden erg gemist. We gaan ons op korte termijn inzetten om in ieder geval extra budget voor die voorzieningen vrij te maken. Dat mag dan best wat spartaans, aan een cultuurpaleis is geen behoefte.

We voorzien ook dat het cultuurbureau dat uit dit plan voortkomt zo’n energie in de Wageningse samenleving losmaakt dat met wat extra budget veel meer laagdrempelige voorstellingen mogelijk worden. Ook daar is dan nog wel wat extra budget voor nodig. Zo kunt u op steeds meer plekken in de stad verrast gaan worden door alle moois waar zo hard op gestudeerd wordt.