De fractie in tijden van Corona

Toen de Corona-maatregelen werden genomen, werden ook de Politieke Avonden afgelast.  De gemeentraad komt niet meer bij elkaar, de raad kon geen besluiten meer nemen en het normale raadswerk kwam op een lager pitje te staan. Dat betekent echter niet dat de fractie stil heeft gezeten. Fractievoorzitter Erik-Jan Bijleveld geeft een inkijkje in het fractiewerk in tijden van Corona.

 

Coronamaatregelen in Wageningen

We hebben bijna elke week een video-fractievergadering gehouden, waarin we de Corona-aanpak in Wageningen bespreken. Over de coronamaatregelen zelf hebben we niets te zeggen, die worden bepaald in Den Haag en in de veiligheidsregio. Maar de burgemeester stuurt elke twee dagen een update en er is regelmatig overleg tussen de burgemeester en het presidium (de fractievoorzitters van alle partijen), waarin we aan de burgemeester doorgeven welke aandachtspunten en knelpunten we zien in Wageningen.

GroenLinks heeft onder andere aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder alleenwonenden, van (internationale) studenten tot ouderen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de medewerkers van de gemeente, die nu ook plotseling thuis moeten werken. We hebben er op aangedrongen dat de gemeente goed in de gaten blijft houden of het goed gaat met onze mederwerkers. We hebben ons hard gemaakt voor gelijke behandeling van studenten. Gezinnen die bij elkaar in huis wonen, mogen samen naar buiten. Een studentenhuishouden loopt buiten het risico bekeurd te worden en studenten werden zelfs door handhavers aangesproken als ze  samen in hun eigen tuin zaten. De fractie vindt het onrechtvaardig dat een studentenhuishouden anders wordt behandeld dan andere huishoudens.

 

Mid-term review van het verkiezingsprogramma

Onze fractievergaderingen hebben we ook gebruikt om ons eigen verkiezingsprogramma door te nemen. We zijn halverwege deze raadsperiode, een goed moment om de balans op te maken. Wat hebben we binnengehaald? Waar moeten we nog extra op inzetten? Gelukkig hebben we al veel bereikt en in gang gezet. Zo maar een greep uit de successen: een sterk preventief beleid in de zorg, luchtkwaliteit toetsen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie, stappen naar een vuurwerkvrije gemeente, duurzame schoolgebouwen en een visie op het buitengebied.

 

De digitale gemeenteraad

Achter de schermen is door de griffie hard gewerkt om digitaal te kunnen vergaderen. Dit had de nodige voeten in aarde. De techniek moest natuurlijk op orde zijn, maar ook moesten alle raads- en steunfractieleden snappen hoe online vergaderen werkt, de voorzitters hebben nieuwe instructies nodig, er moest een nieuwe vergaderdiscipline bedacht worden en er moest een nieuwe planning gemaakt worden. 20 april was de eerste digitale Politieke Avond, om het digitaal vergaderen te oefenen. Met een vragenrondje over het armoedebeleid, een informeel overleg tussen raad en college en een bijpraatsessie over zorg in tijden van Corona. 11 mei gaan we echt van start: dan staat een gesprek over de visie op de Eng op de agenda, mét insprekers, en hebben we de eerste digitale raadsvergadering. Daarna gaat het echt losbarsten, want de agenda voor de komende tijd staat vol met grote, en voor GroenLinks belangrijke onderwerpen: de visie op het buitengebied, Beter Bereikbaar Wageningen en de Regionale Energiestrategie. En dat allemaal digitaal.