Een humaan kinderpardon: onze brief aan de Staatssecretaris

Op woensdag 30 januari zal er in de Tweede Kamer worden gedebateerd over het Kinderpardon. Ook wij stuurden een brief aan Staatssecretaris Harbers om te pleiten voor een eerlijk, solidair en humaan kinderpardon.

 

 

Geachte Staatssecretaris Harbers, 
 
Met verbazing volg ik het nieuws en de verschillende acties, petities, manifesten, moties van verschillende organisaties, betrokken burgers en politieke partijen in Nederland rondom het kinderpardon.

Als betrokken burger, zou ik willen weten: Heeft u ooit wel eens een dag meegelopen in een Proces Opvang Locatie-POL of Asielzoekerscentum-AZC in Nederland?

Heeft u persoonlijk de vluchtverhalen van de kinderen en ouders gehoord? Weet u hoe de ouders, net als wij, een goede, veilige en betrouwbare toekomst voor hun kinderen willen?

Mijn oproep aan u is: Ga eens met ouders en kinderen samen eten. Luister naar hun verhalen, ga in gesprek en neem hun adviezen ter harte!

Nederland is een land waar vrijheid, gelijkheid, solidariteit en menselijkheid hoog in het vaandel staan. Kinderen  dienen volgens deze normen behandeld te worden. Als u kinderen wegstuurt naar een land waar ze de taal niet spreken  en waar vrijheid en gelijkheid niet vanzelfsprekend zijn, dan bent u ook verantwoordelijk voor trauma’s die hier niet voortkomen.

Ik vertrouw op uw betrokkenheid en ga er van uit dat  u alles doet voor een eerlijk, solidair en humaan kinderpardon.  Daarnaast verwacht ik van u de inzet om onnodig lange procedures te voorkomen, zodat de huidige situatie zich niet zal herhalen.

Met vriendelijke groet, 
  
Marisabel Pardo