Geen golfbaan op De Dorskamp

Er komt geen golfbaan op landgoed De Dorskamp. De gemeente Wageningen gaf er een vergunning voor, maar de rechtbank vond op 5 april dat dat ten onrechte was. Het standpunt van GroenLinks is daarmee bevestigd.

Eind 2015 probeerden GroenLinks en de SP te voorkomen dat de gemeenteraad zou instemmen met de vergunning voor de golfbaan. We bleven een minderheid. Toch vermoedden we toen al dat er uiteindelijk helemaal geen golfbaan op De Dorskamp zou komen, want het lag voor de hand dat groepen in de samenleving beroep zouden aantekenen bij de rechter. En dat is gebeurd: de Vereniging Mooi Wageningen, de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp en een aanwonende kregen van de rechter gelijk op alle onderdelen.

De rechtszaak ging met name over de vraag of de golfbaan mocht worden aangelegd in het Gelders Natuur Netwerk. Volgens GroenLinks is de provinciale verordening daar heel helder over: dat is geen optie. De rechter kwam tot dezelfde conclusie: de golfbaan zou een nieuwe functie zijn, omdat de bestaande golfbaan geheel buiten het natuurnetwerk ligt. En nieuwe functies zijn alleen toegestaan onder strenge voorwaarden, waaraan niet is voldaan.

Het betoog van GroenLinks en de SP dat de uitbreiding in het Gelders Natuur Netwerk juridisch niet kon bleek wel degelijk te kloppen. Het is jammer dat de gemeenteraad hier eind 2015 geen uitspraak over wilde doen maar het overliet aan de rechter. Iedereen had anderhalf jaar eerder duidelijkheid kunnen krijgen als de raad zelf een oordeel had willen geven.

De gemeente moet nu een nieuw besluit nemen over de vergunning. Wij verwachten nog steeds dat de golfbaan er niet komt. Want onder de strenge voorwaarden die volgens de rechter wel degelijk gelden, is dat niet haalbaar.