Geen pandaparkeerplaatsen in Wageningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om geen vergunning te verlenen voor de Pandaparkeerplaats langs de Lawickse Allee. Het constateerde dat er geen maatschappelijk en politiek draagvlak was. Bovendien kwam het college tot de conclusie dat het parkeerterrein niet in overeenstemming was met een goede ruimtelijke ordening ter plekke.

GroenLinks is blij met dit besluit. Het sluit aan bij onze motie die op 10 april een ruime meerderheid haalde in de gemeenteraad, en bij de inhoud van de zienswijzen die in de maand vanuit de samenleving werden ingediend. We waarderen het dat ons college deze koers heeft durven varen, en heeft willen terugkomen op het eerdere voornemen om de vergunning wel af te geven.

Voor Ouwehand betekent dit dat er snel moet worden gezocht naar een alternatieve oplossing. Dat lijkt voorlopig in elk geval te gaan lukken op industrieterrein Remmerden in de gemeente Rhenen. GroenLinks is ervan overtuigd dat er ook voor de langere termijn voldoende opties zijn die beter zijn dan een Pandaparkeerplaats langs de Lawickse Allee.