Aan het begin van deze raadsperiode hebben we met de gemeenteraad een aantal onderwerpen gekozen waar we dieper in wilde duiken. Eén onderwerp dat GroenLinks al jaren uitgebreider wilde bespreken, is hoe we in Wageningen tegen werk aan kijken.

Wij zien werk als een manier om bij te dragen aan de maatschappij en jezelf te ontplooien. In de meeste gevallen kun je er ook voor betaald krijgen, maar dat bepaald niet alleen de waarde van dat werk.

Vanuit die visie willen we ook dat mensen die geen betaald werk hebben maar dat wel graag zouden willen veel ruimte krijgen om dat binnen hun bereik te brengen. Wanneer de gemeente die mensen met een uitkering ondersteund, moet de gemeente meedenken hoe iemand het best tot zijn recht komt. Soms is een paar jaar langer iemand ondersteunen en zorgen dat die een opleiding kan afronden of gezonder kan worden verstandiger dan iemand snel naar een betaalde baan te begeleiden. Die investering in tijd en geld zorgt vaak dat iemand beter op eigen benen kan staan en een gelukkiger leven kan leiden. We zijn dan ook heel blij dat het college nu de opdracht krijgt dat verder uit te werken.