Groenbeheer in Wageningen blijft aandachtspunt

Raadslid Wim Haver geeft een update over het groenbeheer in Wageningen:

Wageningen heeft een mooi Groenbeleidsplan, maar weinig geld het goed uit te voeren en om te investeren in ecologisch waardevolle plantsoenen. Op veel punten is het de afgelopen jaren verbeterd, maar het blijft een aandachtspunt. GroenLinks heeft daarom regelmatig contact met het Groenberaad, een overleg van de groene organisaties die met de gemeente meedenken over het groenbeheer en het groen in ruimtelijke plannen. Knelpunten in het beheer zijn onlangs besproken met wethouders Hulshof (beleid) en De Haan (uitvoering). Gevraagd is om herplant van bomen na een noodzakelijke kap, om terughoudend te zijn bij het vervangen van struiken door gazon, minder te maaien, meer buurtbeheer toe te laten, bestrijding van exoten zoals een bijtende uitheemse mier (Mediteraan Draaigatje), een overzicht op een kaart van de te kappen en te herplanten bomen. De gemeente is bereidwillig, maar geld en personele capaciteit zijn beperkende factoren. Ook hebben we gevraagd naar het bermbeheer, omdat ons opviel dat er al vroeg in het jaar gemaaid wordt. Sinds enkele jaren is ecologisch bermbeheer de norm en de gemeente geeft aan dat het beheer gericht is op het behouden en ontwikkelen van bloemrijke bermen. Daarvoor moet gemaaid worden, soms vroeg in het voorjaar, anders verruigen de bermen en verdwijnen de bloemen. Wij hebben erop aangedrongen dat de gemeente hierover goed communiceert, omdat we veel klachten krijgen over het (vroege) maaien van bermen. Op een aantal plekken wordt gefaseerd gemaaid, maar soms worden ook alle bloemen in één keer weggemaaid. Daar zit volgens ons nog ruimte voor verbetering. De gemeente gaat dan ook met groene organisaties in gesprek, om te kijken hoe het bermbeheer beter kan.