GroenLinks Ede, Renkum en Wageningen protesteren tegen vliegveld Lelystad

GroenLinks Ede, Renkum en Wageningen spreken zich uit tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Het is tijd om te laten zien dat niemand de laagvliegroutes van Lelystad Airport wil, niet boven kwetsbare natuur, landelijk gebied en woonwijken. De uitbreiding zorgt in elke variant voor enorme overlast voor mens en natuur. GroenLinks vindt dat het huidige uitstel afstel moet worden. Daarom is er in natuurgebied Renkums Beekdal op zaterdag 10 maart vanaf 15.15 uur een ‘stiltetocht’ met Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid GroenLinks, en de drie GroenLinks-fractievoorzitters in de gemeenten Wageningen, Ede en Renkum.

GroenLinks doet een oproep om mee te lopen aan iedereen die zich zorgen maakt over laag overvliegende vliegtuigen boven de Veluwe en woongebieden, natuur en landelijk gebied en aan iedereen die wil laten zien dat uitbreiden van vliegen geen oplossing is. Fractievoorzitter van GroenLinks Renkum Charlotte de Roo: “Het Renkums Beekdal staat symbool voor de impact van de laagvliegroutes op die kwetsbaarheid en rust, opgeofferd voor economische belangen.”

Grote groepen inwoners van de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen, maar ook in omliggende gemeenten op de Veluwezoom en de Veluwe, maken zich ernstig zorgen. Erik-Jan Bijleveld, fractievoorzitter van GroenLinks Wageningen: “De ingetekende routes betekenen grote overlast in een strook voor vele wijken, dorpen en natuur in en om onze drie gemeentes. Met natuurschade, luchtvervuiling, lawaai, gezondheidsproblemen, verlies van woongenot en economische schade als gevolg.” Uit de gesprekken die GroenLinks huis aan huis voert met inwoners blijkt de onrust over vliegtuiglawaai en het ongeloof over dat natuurbelangen en dorpen tegenover elkaar uitgespeeld lijken te worden. De onrust blijkt ook uit enquêtes van regionale kranten: meer dan 85% van de bevolking maakt zich ernstig zorgen. De protestbewegingen Hoog over Ede en Red de Veluwe hebben tienduizenden handtekeningen verzameld tegen de laagvliegroutes. Bijna 7000 mensen hebben hun protesten laten horen in de internet-consultaties. Besturen van vier provincies en hun gemeenteraden roeren zich tegen de plannen.

Organisatoren van de stiltetocht zijn GroenLinks Renkum, Ede en Wageningen. Verontruste inwoners en natuurorganisaties, bewonersgroepen worden opgeroepen om mee te doen. Het verzamelpunt om 15.15 uur is op de hoek Beukenlaan-Hartenseweg in Renkum. Vanaf 15.30 uur wandelen alle deelnemers in stilte door het Renkums Beekdal. Rond 16.00 uur zullen op het uitkijkplateau aan de Beukenlaan enkele sprekers, onder wie Tweede Kamerlid Suzanne Kröger, een korte verklaring afleggen.

Na forse protesten maakte minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend de besluitvorming rond ‘Lelystad’ een jaar uit te stellen. Maar een jaar uitstel is geen oplossing. De groei van de luchtvaart staat haaks op de doelen van het klimaatverdrag van Parijs. “De routes zijn in de plannen iets verlegd, maar daarmee wordt de overlast verplaatst naar de kernen van Renkum en Wageningen. Dat is geen oplossing, maar alleen het verplaatsen van het probleem,” zegt Ellen Out, fractievoorzitter van GroenLinks Ede. “Vliegtuigen vliegen niet over een ingetekende stippelstreep maar in een baan van kilometers breed. De vliegroutes bedreigen dus nog steeds de wijken en dorpen in Ede en Wageningen, en daarnaast ook dorpen zoals Wolfheze en Renkum.” En natuur zoals het Renkums Beekdal, dat na een eeuw industrie 5 jaar geleden met een investering van 40 miljoen aan de natuur is teruggegeven. GroenLinks vindt het onbestaanbaar dat de natuur hier weer opgeofferd wordt voor groei van de luchtvaart.

GroenLinks is niet alleen tegen de laagvliegroutes, maar is tegen de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport. De luchtvaart in Nederland loopt keihard tegen de grenzen van omwonenden, toeristen, milieu, natuur en klimaat aan. Als er geïnvesteerd wordt in snelle en betaalbare treinverbindingen tussen de grote steden in Europa, is extra vliegverkeer overbodig.

Nu is het moment om te laten zien dat inwoners het er niet bij laten zitten. Kom op zaterdag 10 maart in actie, loop mee met de stiltetocht door het Renkums Beekdal.