10-puntenplan voor eerlijk wonen

Op zaterdag 19 februari presenteerden de GroenLinks afdelingen van Veenendaal, Ede, Renkum, Wageningen en Rhenen een 10-puntenplan voor Eerlijk Wonen aan GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet. Bromet heeft een rondrit gemaakt langs de 5 gemeenten. Zij ging in gesprek over wat er landelijk, regionaal en lokaal gedaan kan en moet worden om het woonprobleem op te lossen.

Bouwplannen zijn er genoeg, maar met bouwen alleen wordt het grote tekort aan betaalbare woningen niet opgelost. Er is sprake van een structureel probleem.

De woningmarkt is een verdienmodel geworden terwijl wonen een grondrecht is. Huur en koopprijzen rijzen de pan uit en slokken een steeds groter deel van het inkomen op. Doorstroming stagneert. Hervormingen zijn nodig. Te beginnen met landelijke maatregelen als het afschaffen van de verhuurdersheffing waardoor woningcorporaties meer sociale woningen kunnen bouwen, het aanpakken van speculatie met woningen door belastingvoordelen voor speculanten en huisjesmelkers aan te pakken en door huurprijzen in de vrije sector te reguleren. Hierdoor wordt het financieel onaantrekkelijk om huizen op te kopen en door te verkopen of voor exorbitante prijzen te verhuren.

GroenLinks wil dat er veel meer betaalbare en goede woningen beschikbaar komen, maar wil er tegelijkertijd voor waken dat alles wordt volgebouwd en hiervoor onnodig natuur en groen wordt opgeofferd. De groene ruimte tussen onze steden en dorpen is van levensbelang als verbinding tussen natuurgebieden, als doorgang voor de dieren maar ook voor de gezondheid van onze inwoners en voor de klimaatbestendigheid van onze gemeenten.

Lijsttrekker Guido van Vulpen van GroenLinks: 'GroenLinks vindt dat iedereen een fijn thuis moet hebben. Daarom zorgen we voor een divers aanbod aan woningen per wijk, zodat voor iedereen een passende woning te vinden is. Met compacte woonvormen die passen bij de verschillende groepen inwoners en veel groene buitenruimte zorgen we dat iedereen een plekje krijgt.'