GroenLinks stelt vragen over brandveiligheid stallen

Mede naar aanleiding van een aantal recente incidenten en verontrustende berichten in de pers over brandveiligheid van stallenĀ en het enorme dierenleed dat gepaard gaat met stalbranden heeft GroenLinks een aantal vragen gesteld over de brandveiligheid van stallen in Wageningen. We willen graag weten of de gemeente zicht heeft op de situatie is Wageningen. Indien dat niet zo is, dan vragen we het college om een quick scan te laten uitvoeren.

We hebben de volgende vragen gesteld:
1. Klopt het dat er op Wagenings grondgebied geen megastallen voor vee en/of pluimvee zijn?
2. Heeft het college inzicht in de brandveiligheid van(pluim)veehouderijen op Wageningse grondgebied?
3. Welke voorzieningen zijn hierbij minimaal vereist, zoals bijvoorbeeld rookmelders, sprinklerinstallaties, compartimentering en ontsnappingsmogelijkheden?
4. Is er regelmatige controle en handhaving op de minimale eisen voor brandveiligheid door de brandweer?
5. Indien dit niet het geval is, is het college dan bereid een quick scan te laten uitvoeren door de brandweer en/of andere experts? En de raad van de bevindingen op de hoogte te brengen?