GroenLinks verbaasd over proces Aula

Wageningen UR heeft er voor gekozen de Aula te verkopen aan het consortium BOEi/Van Swaay. GroenLinks is verbaasd dat de WUR nu al gekozen heeft voor een ontwikkelaar, omdat de gemeenteraad in november unaniem heeft uitgesproken ontevreden te zijn over het proces tot nu toe. De keuze tussen de twee potentiële ontwikkelaars werd een semi-openbare wedstrijd, waarbij Wageningers wel meerdere malen geïnformeerd zijn op drukbezochte bijeenkomsten, maar niet goed mee konden praten over de nieuwe invulling.

 

De gemeenteraad was ontevreden met deze opzet en heeft met een unaniem aangenomen motie op 25 november haar zorgen over het proces geuit. Door nu al te kiezen voor een van de twee ontwikkelende partijen, wordt impliciet ook al gekozen voor een nieuwe invulling van de Aula, terwijl de stad nog onvoldoende betrokken is geweest. Dit, ondanks dat de raad begin dit jaar duidelijk heeft aangegeven dat de stad betrokken moest worden bij de invulling. GroenLinks had verwacht dat, voordat er een keuze gemaakt zou worden, vanuit de WUR meer gedaan zou worden om de stad te betrekken.

De gemeenteraad heeft dit voorjaar uitgangspunten benoemd voor de herontwikkeling van de Aula. Daarin ondersteunden alle partijen de uitgangspunten dat het een bruisend centrum moet worden met een grote aanloop en een goede verbinding met de binnenstad. GroenLinks gaat ervan uit dat de groep BOEi/Van Swaay de zorgen van de raad heeft gehoord en in het vervolgtraject inwoners, ondernemers en de raad betrekt om tot een gedragen plan te komen, dat voldoet aan deze uitgangspunten.