De Bergstraat is tegenwoordig een levendig onderdeel van de binnenstad, met vrijwel geen leegstand meer
De Bergstraat is tegenwoordig een levendig onderdeel van de binnenstad, met vrijwel geen leegstand meer

GroenLinks vraagt om extra geld voor de binnenstad

Bij de behandeling van de Kadernota heeft GroenLinks samen met de Stadspartij een amendement ingediend om de Stichting Ondernemerfonds Wageningen (SOW) niet eenmalig maar voor twee opeenvolgende jaren een extra bedrag toe te kennen. In het verleden was de fractie kritisch ten op zichte van de SOW. Sinds een aantal veranderingen heeft plaatsgevonden, zoals verjonging van het bestuur en grotere betrokkenheid van kleinere ondernemers, zijn we positief over de instelling en de activiteiten van de Stichting. Concreet betekent ons amendement dat de SOW niet alleen in 2017 vanuit de gemeente € 25.000 krijgt, maar ook in 2018.

In principe moet de SOW voldoende budget binnenkrijgen vanuit de reclamebelasting die door de gemeente geïnd wordt en door de SOW beheerd wordt. Omdat er veel meer activiteiten georganiseerd zijn dan oorspronkelijk begroot was, is dit budget onvoldoende. Er zijn plannen om meer budget binnen te halen door een andere manier van financieel beheer, waarbij ook eigenaren van panden in de binnenstad gaan mee betalen. Voor de realisatie van deze transitie is echter tijd nodig en ook het extra budget vanuit de gemeente.

Waarom is Groenlinks nu zo enthousiast over de SOW? Het is ons niet ontgaan dat er heel veel georganiseerd wordt in Wageningen, waardoor de binnenstad een levendig karakter heeft gekregen en mensen van buiten aantrekt. Dit terwijl andere steden van vergelijkbare grootte worstelen om leegloop van het centrum te voorkomen. De SOW organiseert samen met de ondernemers en vrijwilligers vrijwel elke week een activiteit of is bij de organisatie ervan betrokken. Te denken valt aan de Vintage Valley brocante markt, die voor eerste maal georganiseerd werd op tweede pinksterdag en veel publiek trok, maar ook het mosselfestival in augustus. Nu stoppen met de activiteiten omdat er te weinig budget zou een verkeerde beslissing zijn.