De wethouderscommissie zegt over Van Vulpen: 'Guido heeft laten zien dat hij boven de materie staat en dat hij gedreven is om processen goed te laten verlopen. Wij zijn ervan overtuigd dat Guido van Vulpen de rol van wethouder goed kan vervullen. Hij is zeer bekend met de Wageningse situatie, heeft veel kennis van een verscheidenheid van dossiers én wij verwachten dat hij als bestuurder goed overzicht heeft over de complexiteit van beleidsgebieden.'

Guido van Vulpen was blij na zijn verkiezing en zei daarover: "Het is een eer dat de leden van GroenLinks Wageningen mij als kandidaat wethouder voor de volgende raadsperiode adviseren. Ik wil me in die nieuwe rol blijven inzetten om Wageningen voor al haar inwoners een nog fijnere stad te laten worden."

Leo Bosland, de huidige wethouder van GroenLinks, heeft te kennen gegeven niet voor een volgende zittingsperiode beschikbaar te zijn. Hij zal zijn functie blijven vervullen totdat de nieuwe wethouder geïnstalleerd wordt.

De hele lijst van GroenLinks Wageningen zal in oktober worden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.