Kom 16 december naar het GroenLinks Gesprek in Wageningen

Kom naar het GroenLinksGesprek en praat mee over hoe de Nederlandse landbouw er in de toekomst uit komt te zien, en hoe we daar kunnen komen. Meld je hier aan!

De Nederlandse landbouw overschrijdt aan alle kanten ecologische grenzen. Dat geldt vooral voor de veeteelt. Ook de volksgezondheid en het dierenwelzijn hebben te lijden in de huidige situatie. Dat moet anders, vindt GroenLinks al lange tijd. Maar hoe moet de landbouw in Nederland eruit komen te zien, en hoe gaan we daar komen?

Nederland ontkomt niet aan een ingrijpende verandering van zijn landbouw. Het land zit ‘op slot’ sinds de Raad van State in mei 2019 het Nederlandse stikstofbeleid afschoot. De landbouw draagt voor 46 procent bij aan de stikstofdepositie in Nederland, en dus is daar de grootste winst te behalen. Ook op het gebied van dierenwelzijn en bestrijdingsmiddelen moet er veel veranderen.

GroenLinks vindt dat het anders moet in de landbouw. Nederland moet een voortrekker worden van een nieuwe landbouwpolitiek. Een landbouwpolitiek die beter is voor mensen, dieren en milieu. Onder boeren is er draagvlak voor vergroening. Bijna de helft wil binnen tien jaar omschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw. Dat wees een groot opinieonderzoek van Trouw vorig jaar uit. Dat is goed nieuws!

Maar boeren lopen tegen veel obstakels aan. Eerder gedane investeringen, gekozen specialisaties, verworven expertise, aangegane schulden en gesloten contracten beperken hen in hun keuzes. Switchen naar een duurzamere bedrijfsvoering is duur en risicovol.

De politiek is nu aan zet. Kom naar het GroenLinksGesprek en praat mee over hoe de Nederlandse landbouw er in de toekomst uit komt te zien, en hoe we daar kunnen komen.