‘Provinciale Statenverkiezingen gaan over provinciale onderwerpen, aldus Charlotte de Roo, lijsttrekker GroenLinks Gelderland, 'maar je stem bepaalt ook de samenstelling van de Eerste Kamer.’ 

De provincies in het oosten en zuiden hebben een sleutelpositie bij de vele uitdagingen op dit moment: grootste natuurgebieden die ziek zijn door stikstof, trendsetter in de energietransitie, leefbaarheid onder druk op het platteland, het OV moet terug op hoog niveau en er moeten genoeg betaalbare woningen komen. Het is dus zo veel meer dan het uitgaansgebied van de randstad. Deze kennis en kunde moeten we niet missen bij grote landelijke besluiten. ‘Daarom hoop ik dat jullie allemaal kiezen om Lara de Brito, met haar grote lokale bestuurs- en politieke ervaring op het congres op 4 februari voor een direct verkiesbare plek op nummer 7 te zetten.’ 

Wie is Lara?
‘Ik ben geboren en opgegroeid in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Mijn ouders waren revolutionairen, van Portugese origine. Ze streden met de Mozambikanen voor hun onafhankelijkheid. Zo hebben ze letterlijk de geschiedenis van het land herschreven. Voor mij is dat zo’n waardevolle les uit mijn jeugd: je kunt echt de koers van de geschiedenis te veranderen.’

Sinds ruim 25 jaar is ze GroenLinkser, met een omvangrijk en veelzijdig CV en veel campagnes achter de rug. ‘Onze boodschap blijft dezelfde: we knokken voor wat kwetsbaar is.’ Lara heeft de GroenLinks-uitgangspunten in haar hart en in haar hoofd: eerlijk delen en diversiteit, open en betrokken samenleving en duurzaam omgaan met onze aarde en grondstoffen.

Wat houdt jou gaande?
‘Linkse politici roeien inderdaad tegen de stroom in. En dat is zeker vermoeiend maar geeft ook veel energie. We zijn idealisten en het geeft ons de kracht om door te gaan. ’Voor Lara is duidelijk dat het neo-liberaal gedachtegoed echt geen enkele oplossing heeft gebracht en de toekomst meer dan ooit op het spel staat. ‘Als klimaatwethouder en wethouder voor de nieuwe zorgtaken voelde ik me vaak machteloos. Moeten gemeenten en provincies niet juist een flinke duw in de rug van de landelijke overheid krijgen? Dat helpt toch veel meer bij het oplossen van alle crises waar we in zitten? Dat besef maakt me extra gemotiveerd voor de Eerste Kamer.’

Dat wordt dus heel hard werken?
‘De Eerste Kamer heeft de noodrem in handen, want de coalitie heeft daar geen meerderheid.’ Ze weet zeker dat de gezamenlijke roodgroene fractie van GroenLinks en de PvdA na de verkiezingen de grootste kan worden. 

‘Dan kunnen we rechts beleid tegenhouden en een echte koersverandering inzetten, uitgaande van vertrouwen en van een morele economie.’ Lara vertelt dat ze droomt van een verbonden links blok in de senaat die voorrang geeft aan mensen die aan de kant staan. ‘Het is niet dat ze hun energierekening niet kunnen betalen. Nee, ze hebben nu al hun energie al nodig om zichzelf hoe dan ook staande te houden.'

Daarom is linkse politiek nodig: ‘We moeten naar een toekomstbestendige samenleving en dus van de gebaande paden afwijken. Niets van waarde is risicoloos. We moeten dus ook durven veranderen en onszelf durven verbinden. Daarom juich ik de linkse krachtenbundeling toe en wil ik helpen om het tot een succes te maken.’

Wat maakt jou een goed senator?
‘Ik heb me verkiesbaar gesteld vanaf plek 7, want de top 6 staat wat mij betreft als een huis. Maar Gelderland verdient, als grootste provincie en als GroenLinks powerhouse, weer een senator uit haar midden.’ Lara heeft enorme lokale bestuurlijke ervaring, met kennis van het dagelijkse leven en van wat buiten de Randstad leeft. Ze is een senator die diversiteit belichaamt, en die ervaring heeft met groene en sociale vraagstukken. ‘Daarom hoop ik ook dat het congres mij hoger op de lijst zet. Groen en rood zijn op elementaire wijze aan elkaar verbonden: De klimaat- en ecologische crisis treft de kwetsbaren het hardst en omgekeerd kun je als je rood staat geen groene keuzes maken.’

Wat hoop je voor de campagne?
Lara vertelt over een van de meest inspirerende leiders uit haar jeugd: ANC-leider Albie Sachs. ‘Ik was elf, onderweg naar school en zag rookwolken van de bomaanslag op zijn leven. Hij verloor een arm, een oog maar bleef vergevingsgezind en hij bleef dromen. Dus dat wens ik: Blijf dromen en ga de straat op en weet dat een stem op GroenLinks bij de Provinciale Staten dubbel telt. Het reikt verder dan het provinciehuis, maar landt ook in Den Haag, dus Lara hoopt dat het de neo-liberale regering vleugellam zal maken. ‘Laten we zorgen dat de vervuilende, ieder voor zich, but the poor pay more-doctrine een doodlopende weg wordt.’ En daarom roept Charlotte de Roo alle leden op om op zaterdag 4 februari te stemmen voor de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer en Lara de Brito naar plek 7 te stemmen.