Ledenavond Grebbedijk: 11 april

Wil jij met de fractie van GroenLinks meedenken over de Grebbedijk? Graag, want alle input is welkom! Op donderdagavond 11 april hebben we een open inloopavond, waar de fractie met jou in gesprek wil om je vragen te beantwoorden, je mening te peilen en je opmerkingen/zorgen te bundelen.

De Grebbedijk gaat opgehoogd en verstevigd worden. De manier waarop dit gaat gebeuren is nog niet definitief, want naast het verstevigen van de dijk kunnen ook andere gebiedsambities meegenomen worden. Er liggen nu drie kansrijke alternatieven, met diverse elementen. Er wordt toegewerkt naar één voorkeursvariant, maar de raad heeft nog geen prioriteiten uitgesproken over welke elementen we daar graag in terug zouden willen zien. Op maandag 15 april wordt dit behandeld op de Politieke Avond van de gemeenteraad en wordt de toon gezet over het vervolg.

Als voorbereiding daarop willen we graag weten welke wensen en ideeën de leden van GroenLinks hebben. Op 11 april ben je vanaf 19:30 welkom in Het Huis van de Wijk de Nude, Kortestraat 2. Van 20:00 tot 20:30 geven we een introductie over waar het proces nu staat, vanaf 20:30 willen we met elkaar van gedachten wisselen over de opties die voorliggen.