Ledenavond over de gemeentebegroting 31 oktober

Binnenkort start de behandeling van de programmabegroting 2020-2023. Bij de kadernota eerder dit jaar is aangegeven dat zonder ingrepen er een tekort op jaarbasis is van ca 5 miljoen. Bij de kadernota zijn afspraken gemaakt over welke mogelijke ingrepen er verder uitgewerkt zouden worden. Dat loopt uiteen van verhogen van lokale belastingen en heffingen tot bezuinigingen op het sociaal domein en subsidies.

Het college komt rond 10 oktober met een voorstel voor de begroting van de gemeente met daarin verwerkt een aantal maatregelen die het tekort moeten oplossen. De fractie gaat graag in gesprek met de leden over de begroting, de maatregelen die daarin verwerkt zijn, de maatregelen die afgevallen zijn en hoe de balans tussen de maatregelen uitpakt. De fractie moet begin november een definitieve afweging maken over deze begroting. De input van de afdeling helpt ons bij het maken van die afweging. We kijken dus ook uit naar jullie inbreng.

Waar? "Thuis", Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen

Wanneer? Donderdag 31 oktober vanaf 19.30 inloop, start 20.00