Leo Bosland

Leo Bosland voorgedragen als opvolger voor Lara de Brito in Wageningen

Vandaag heeft onze raadsfractie Leo Bosland uit Nijmegen bij de Wageningse gemeenteraad voorgedragen als wethouder. Als de raad hem op 14 juli benoemt, zal hij de portefeuille overnemen van Lara de Brito, die om gezondheidsredenen terugtreedt als wethouder.

Op alle selectiecriteria scoort Leo Bosland bijzonder goed: hij is een krachtige en flexibele teamspeler, heeft een stevige persoonlijkheid en hij kent de actuele vraagstukken in het Sociaal Domein als geen ander. Ook is hij financieel onderlegd, heeft ervaring als wethouder en kan verbindend optreden als loco-burgemeester. Politiek-bestuurlijk is Bosland door de wol geverfd. In diverse rollen en functies, en in meerdere gemeenten, heeft hij deelgenomen aan gemeentelijke politiek en bestuur. Voor meer details verwijzen we naar zijn CV. Hij moet zich nog wel inwerken in de concrete Wageningse situatie, maar dat zien we met vertrouwen tegemoet. Met zijn onderzoekende instelling en communicatieve vaardigheden zal hij zich de Wageningse situatie snel eigen maken.

Fractie en bestuur beschouwen Leo Bosland als een zeer waardevolle aanvulling voor het college en de stad. Er zijn hoge verwachtingen van de slagkracht die hij tezamen met het college en de raad zal ontwikkelen, om de actuele politieke uitdagingen voor de stad het hoofd te bieden.

De horizon voor deze voordracht ligt op het einde van deze zittingstermijn, bij de volgende raadsverkiezing over twee jaar. Daarom wil Bosland graag in Nijmegen blijven wonen en zal hij aan de gemeenteraad ontheffing vragen van de verplichting om naar  Wageningen te verhuizen.