Meldpunt Vuurwerkoverlast

Vuurwerk! Voor de een een feest en voor de ander een (grote) ergernis. Veel mensen ervaren overlast rondom het afsteken van vuurwerk. Mensen en dieren schrikken regelmatig, kunnen angstig worden en kunnen zich daardoor onveiliger voelen. Reden genoeg voor GroenLinks om ook dit jaar een meldpunt vuurwerkoverlast in te stellen.

 

GroenLinks maakt zich hard voor minder consumentenvuurwerk. Daarom zijn we blij dat de gemeenteraad op 26 november heeft besloten vuurwerkvrijezones mogelijk te maken. Dit jaar begint Wageningen als proef met een vuurwerkvrije zone rondom het Torckpark. De handhaving op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en de vuurwerkvrije zone blijft wel een zorgpunt. Mensen worden niet snel op heterdaad betrapt. Toch roept de politie wel op om vuurwerk overlast te blijven melden, dit kan via het telefoonnummer 0900-8844. Hierdoor kunnen beruchte locaties vaker gecontroleerd worden.

Om overzicht te krijgen op wat er speelt in Wageningen rondom ergernissen en overlast van (vroegtijdig) afsteken van vuurwerk, verzamelt GroenLinks de ervaringen uit de stad. Ervaar jij overlast van het afsteken van vuurwerk, stuur deze dan naar het meldpunt. Alvast bedankt en natuurlijk alvast een goede en veilige feestmaand gewenst!