Naar een socialere bijstand

GroenLinks wil een sociale bijstand, die uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Met nadruk op wat mensen wél kunnen en daarin investeren. Daarin moeten recht op goede scholing, werk en toegankelijke kinderopvang centraal staan. We willen af van de  mentaliteit van "eigen-schuld-dikke-bult", met strenge controles, sancties en boetes. We willen minder repressie en meer vertrouwen. Want een sociale bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en leidt uiteindelijk beter naar werk. Daarom zijn we blij dat het ons college gelukt is om samen met drie andere gemeenten voorloper te blijven, op zoek naar een andere Participatiewet.

Met een experiment dat zal aantonen dat het zin heeft om mensen meer vrijheid te geven, ze wat te laten bijverdienen bij de uitkering en om creatiever om te gaan met ondersteunende trajecten. Wat ons betreft doen daar zo veel mogelijk mensen aan mee. We zijn ervan overtuigd dat het werkt als mensen zelf een weg richting werk mogen zoeken, en om ze daarbij te ondersteunen waar dat nodig is. De gemeenteraad zal binnenkort besluiten of we dit experiment inderdaad gaan uitvoeren. Wij zien dit als de eerste stap op weg naar een socialere bijstand, niet alleen voor Wageningen maar voor iedereen.