Paardenbak Bennekomseweg

Het zal je maar gebeuren. Woon je in een mooi huis op de rand van de Eng, bijna in Bennekom en dan verandert de paardenwei voor je in een paardenbeleving met rijlessen en heleboel drukte.  En dan komt ook nog de paardenovernachtplaats (paddock) recht voor je deur met de mesthoop ernaast. En paarden kunnen nogal stinken voorals je zelf niet rijdt.

Het overkwam de bewoners aan de Bennekomseweg ten zuiden van de Oude Tol.  De paardenwei was verkocht en de nieuwe eigenaar wilde graag rijlessen regelen o.a. voor zijn dochters.  Dus die deelde het veld in in blokken met paardenlooppaden als grens.  Op de velden kon het gras doorgroeien tot hooi. En hij legde een paardenrijbak aan.

De omwonenden  gingen klagen bij de gemeente en kregen nog gelijk ook. De paardenbak mocht helemaal niet worden aangelegd zonder vergunning. En de paddock en de mestvaalt konden best worden verplaatst naar de andere kant van de wei. Aldus geschiedde.

Maar de gemeente zag dat wat de eigenaar wilde eigenlijk wel kon gezien de bestemming (agrarisch gebied met natuurwaarden en ruimte voor recreatieve ruitersport). Kleinschalig lesgeven hoort daarbij.  Die vergunning kon niet worden afgegeven zonder Verklaring van Geen Bedenkingen. Omdat de paardenbak alleen mag bij de woning, maar die is er niet op deze wei.

Wim Haver sprak in de voorbereiding op een zondagmiddag meerdere omwonenden. Via de griffie was ook een gesprek mogelijk met de nieuwe eigenaar en zo kregen we als fractie een goed beeld.  Inderdaad is hetgeen wat de eigenaar wil te vergunnen gezien de bestemming en de beperkte omvang van de activiteiten. Er worden bovendien aan de randen van de wei nieuwe struik- en boszones als ecologische zoom aangelegd.  En de paddock en mestvaalt geven weinig overlast op de nieuwe plek. In de zomer wil de eigenaar meer spuiten om stof te voorkomen.  Het aantal paarden wordt verhoogd van 7 naar 9, om een gastpaard of veulen te kunnen accepteren. En de eigenaar sprak zijn spijt uit over de verkeerde aanpak door eerst te handelen en daarna vergunning aan te vragen.

Veel mensen in de buurt bleven tegen al deze plannen, maar in alle inspraakreacties bleek ook dat er 8 omwonenden voorstander zijn. Andere fracties hebben ook met de eigenaar gesproken en daarmee was er een breed gedragen steun in de raad voor Geen bedenkingen. Het werd een hamerstuk.

GroenLinks heeft nog geprobeerd om de ruimte in te dammen die het bestemmingsplan geeft om een paardenmanege te bouwen van 10 x 10 meter, 2 mtr hoog.  De eigenaar zei dat hij dit nu nog niet van plan is. De gemeente vond het veel werk en geen prioriteit om een bestemmingsplan procedure aan te gaan om dit te schrappen.  Ook het vastleggen van de ecologische zones met een wijzigingsbevoegdheid zou veel werk zijn.  Onze fractie heeft niet geprobeerd een meerderheid in de raad te krijgen om dit toch te gaan doen.

De les. Voordat je wat doet op je nieuwe veld: kijk eerst wat je mag in het bestemmingsplan als je vergunning aanvraagt en overleg tijdig met alle omwonenden over je plannen.  Probeer hen tegemoet te komen en leg uit wat haalbaar is.