Precariobelasting nog niet gecompenseerd

Het is niet gelukt om een voorstel om inwoners van Wageningen te compenseren voor de precariobelasting die Vitens doorberekent, aangenomen te krijgen. D66 verraste de andere coalitiepartijen door te elfder ure tegen het voorstel om te compenseren te stemmen. Zo staan vooral diegenen die het financieel toch al zwaar hebben in de kou. Hiermee is een afspraak uit het coalitieakkoord gebroken en daar hebben wij het erg moeilijk mee.

De precariobelasting is destijds ingevoerd, omdat andere gemeenten die ook heffen en veel nutsbedrijven berekenen deze belasting door naar al hun abonnees. Zo betalen Wageningers voor de precariobelasting van Renkum en Arnhem*. Hoewel GroenLinks niet gelukkig was met deze vorm van belasting vonden we het in dit licht toch gerechtvaardigd deze te heffen. Vitens berekent de belasting alleen door naar de inwoners in de gemeente waar de belasting geheven wordt.

 

In het coalitieakkoord hebben we daarom afgesproken de laagste inkomens daarvoor te compenseren. Het college kwam daarom met een voorstel om mensen tot de bijstandsnorm te compenseren. Het Wageningse armoedebeleid gaat uit van 130 % van de bijstandsnorm, daarom hebben wij op initiatief van CDA gevraagd het voorstel aan te passen en voor de compensatie van de precariobelasting diezelfde norm te gebruiken. Die wijziging is door de raad aangenomen. D66 steunde de wijziging niet en stemde tot onze grote verrassing daarna tegen het hele voorstel. Dat werd daardoor weggestemd. We gaan zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing om alsnog en zo snel mogelijk Wageningers te compenseren voor de extra aanslag van Vitens.

 

* Via deze tool van het COELO kun je zien aan welke gemeenten Wageningse inwoners precariobelasting betalen en uit welke gemeenten inwoners meebetalen aan de Wageningse precariobelasting