Resultaten meldpunt vuurwerkoverlast: 160 meldingen

Heeft u rond afgelopen jaarwisseling ook overlast ervaren van vuurwerk? Dan bent u (helaas) niet de enige. Het Meldpunt Vuurwerkoverlast dat GroenLinks Wageningen heeft opengesteld heeft zo’n 160 meldingen ontvangen, waarvan ruim de helft vóór de start van de officiële vuurwerkverkoop. Al vanaf 1 oktober kwam de stroom van meldingen op gang.

De meldingen variëren van incidentele overlast tot structurele en langdurige overlast. In een aanzienlijk deel van de gevallen gaat het om zwaar (illegaal) vuurwerk en zelfs vuurwerkbommen, waar zowel omwonenden als hun huisdieren, en natuurlijk ook de buiten levende dieren zoals vogels onder te lijden hebben. Er is zorg en boosheid over vervuiling en over gevaarlijke situaties als gevolg van het afsteken of gooien van vuurwerk. De meldingen komen vanuit heel Wageningen, waarbij vooral het stadsdeel Noord West – goed voor bijna een derde van de meldingen - eruit sprong.

 

GroenLinks Wageningen vindt het belangrijk dat mensen laagdrempelig terecht kunnen met hun klachten over vuurwerkoverlast. Dit geeft inzicht in wat er écht speelt op straat. In maar 28 van de circa 160 meldingen gaven melders aan ook bij de politie te hebben gemeld, iets wat GroenLinks wel heeft aanbevolen. In sommige gevallen werd een poging tot melding bij de politie opgegeven wegens een te lange wachttijd, in andere gevallen vond men dat melden aan de politie 'toch geen zin heeft.’

 

De meldingen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast laten goed zien hoeveel (structurele) overlast er wordt ervaren. Daarnaast maakt GroenLinks zich zorgen over de impact op het milieu. Niet alleen tijdens het afsteken zelf, maar ook naderhand. Lopend over straat is half januari nog heel veel restafval van vuurwerk te vinden. Dit afval ‘verdwijnt’ allemaal in het milieu. GroenLinks zal zich blijven inzetten voor het inperken en afschaffen van consumentenvuurwerk. Daarbij stimuleert GroenLinks vuurwerkvrije zones. GroenLinks staat voor een veilig en schoon Oud & Nieuw, voor mens en dier!