Reuzenberenklauw in de ban

Op 2 augustus 2017 heeft de Europese Unie de reuzenberenklauw op de lijst van te bestrijden invasieve exoten gezet, samen met onder andere de reuzenbalsemien. Dit betekent dat de lidstaten de plicht hebben deze exoot te bestrijden. Ook is er een verbod op de invoer, de verkoop, de teelt en het gebruik van de planten. Gemeenten moeten onmiddellijk maatregelen nemen om de verspreiding tegen te gaan. Ook in Wageningen zal de gemeente een actiever beleid moeten voeren. GroenLinks heeft juli van dit jaar nog vragen gesteld over het beleid van de gemeente rond de reuzenberenklauw.

Dit omdat deze ook in Wageningen voorkomt en een gevaar oplevert voor mensen, maar vooral ook honden en paarden die met de plant in aanraking komen. Via fractielid Adriana Hulsmann is GroenLinks direct betrokken bij het verzamelen en verstrekken van informatie over de berenklauw en over het beleid van de 54 gemeenten in de Provincie Gelderland. Veel informatie over de reuzenberenklauw met de focus op Gelderland is te vinden op de Facebookpagina Bandeberenklauw en de website www.bandeberenklauw.nl. In Wageningen is de plant gesignaleerd op en rond het voormalige gemeentewerfterrein aan de Marijkeweg en in Noord-West.