Strengere normen voor luchtkwaliteit en geluid stap dichterbij

De gemeenteraad stemde op 13 november unaniem in met de motie van GroenLinks, ChristenUnie en Connect Wageningen die het college oproept te streven naar de strengere normen voor luchtkwaliteit en geluid van de World Health Organisation (WHO). Voor nieuwe ruimtelijke- en verkeersplannen waar een lucht- en/of geluidsonderzoek voor nodig is, zal het college ook toetsen op de WHO-normen en dit zichtbaar maken in raadsvoorstellen. Voor GroenLinks is dit een eerste stap naar betere normen voor een gezond Wageningen. Met de Omgevingswet krijgt de gemeente dadelijk meer mogelijkheden om op gezondheid te sturen. GroenLinks wil dat Wageningen gebruik maakt van deze mogelijkheden en inzet op een gezondere stad, door hogere normen voor luchtkwaliteit en geluid te hanteren.

Om gezond te kunnen leven is schone lucht en een stille leefomgeving noodzakelijk. Blootstelling aan fijnstof (PM10, PM2,5 en Ultrafijnstof*), stikstofdioxide en ozon maakt mensen ziek: het verergert klachten aan luchtwegen, longen, hart en bloedvaten en leidt naar schatting tot zo'n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. De Nationale Gezondheidsraad pleitte daarom al eerder voor het hanteren van de strengere WHO normen op luchtkwaliteit. Ook overmatig geluid maakt mensen ziek: het kan leiden tot stress en hogere bloeddruk en verergert daarmee hart en vaatziekten. Daarnaast bestaan er verbanden tussen overmatig geluid en een verstoorde stofwisseling. Het is na luchtvervuiling, de grootste bedreiging van de omgeving op de gezondheid van de bevolking. In een onlangs uitgebracht rapport constateert de Wereldgezondheidsorganisatie dat het aantal geluidsbronnen toeneemt en dat strengere normen nodig zijn.

* Fijnstof wordt vaak afgekort tot PM, wat afkomstig is van de Engelse afkorting voor 'Particulate Matter'. Naast PM10 (fijnstof kleiner dan 10 µm) komt er ook steeds meer aandacht voor PM2,5, fijnstof kleiner dan 2,5 µm. Deeltjes kleiner dan 0,1 µm worden aangeduid als ultrafijnstof (UFP)