Supermarkt Geertjesweg

Veel mensen vinden een supermarkt in de buurt belangrijk. In 2014 koos de gemeenteraad er voor om een grote supermarkt mogelijk te maken op de oude Monuta-locatie aan de Geertjesweg ter vervanging van de Spar. Deze Spar zou te klein zijn om op lange termijn te kunnen voortbestaan. De gemeenteraad beslist binnenkort over het bestemmingsplan voor de nieuwe supermarkt.

Veel buurtbewoners kwamen naar de gemeenteraad omdat zij zich zorgen maken over verkeersdrukte, verkeersveiligheid en parkeren. Het plan verbetert op een aantal punten de verkeersveiligheid, maar de verkeersdrukte neemt flink toe. GroenLinks is blij dat het college, na het gesprek van de raad met deze inwoners, heeft toegezegd een aantal extra maatregelen te gaan nemen. Voor veiliger oversteken bij de speeltuin aan de Nobelweg en bij de school moet de gemeenteraad dan wel extra geld beschikbaar stellen. GroenLinks is daar voor. We vinden het ook goed dat er extra veel fietsparkeerplekken komen en dat de supermarkt inwoners gaat stimuleren om met de fiets boodschappen te doen. Ook zijn we blij dat er veel aandacht is voor groen rondom de supermarkt en dat er nieuwe bomen in de wijk komen ter vervanging van de bomen die gekapt moeten worden.