Thema-avond Arbeidsparticipatie

Dinsdag 10 september 20.00

Thuis (Stationsstraat 32)

Wie mogen er meedoen in de 'BV Nederland'?

Hoewel het ons momenteel economisch goed gaat en er 'werk zat is' worden grote groepen mensen als vanzelfsprekend, maar tegen hun wil, buitengesloten van duurzame, perspectiefvolle vormen van werk op grond van kenmerken (afkomst, leeftijd, omstandigheden in het verleden, 'beperkingen') waar ze niets aan kunnen veranderen. Dit zijn de 'horigen' (of: precariaat), de mensen die het moeten doen met (competentieloos) flexwerk: onzekere, mager betaalde banen, zonder mogelijkheid om bij te leren of hogerop te komen. Accepteren we deze tweedeling? Zo ja, waarom dan? En zo nee, is een inclusiever maatschappij- en arbeidsmarktmodel mogelijk?

Meer informatie over dit thema is te lezen en te downloaden door te klikken op de volgende links:

Horigen in de participatiesamenleving

Noten bij Horigen in de participatiesamenleving