Thema-avond over natuur en landschap rondom Wageningen

Woensdagavond 25 oktober organiseert GroenLinks Wageningen een thema-avond over de natuur en het landschap rondom Wageningen. Zes studenten van Wageningen University hebben in opdracht van GroenLinks onderzocht hoe we de natuur- en  landschapswaarden van ons buitengebied kunnen versterken. Zij hebben het huidige beleid onder de loep genomen en bij de gemeente en verschillende belangenorganisaties geïnventariseerd welke ideeën er zijn. In het eerste deel van deze avond zullen zij hun resultaten presenteren. Na een korte pauze kunnen de aanwezigen, waaronder de belangenorganisaties die meegewerkt hebben aan dit onderzoek, uitgebreid met elkaar in discussie over knelpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De uitkomsten van deze avond willen we gebruiken voor het ontwikkelen van een integrale visie voor het buitengebied.

De thema-avond is van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt gehouden in het Stadhuis.