GroenLinks heeft tegen de RES 1.0 gestemd, het bod van de regio FoodValley voor het opwekken van duurzame energie. We vinden dat dit bod lang niet ver genoeg gaat en hijsen daarom de noodvlag.  Klimaatopwarming is één van de grootste bedreigingen waar we als wereldbevolking mee te maken hebben.  De opwarming moet worden gestopt en dat vereist een heel andere manier van leven. Zonder fossiele brandstof en met 100 % recycling. Het bod van de regio ligt ver onder de ambitie die het Gelders Energie Akkoord stelt.  GroenLinks waardeert de inzet van wethouder de Haan, die zich hard heeft gemaakt voor de Wageningse standpunten, maar zien eerdere moties en amendementen van de Wageningse raad niet terugkomen in de RES. We zien nu ook een aantal gemeenteraden in de regio terugtrekkende en vertragende beslissingen te nemen. En dat terwijl de energietransitie juist sneller moet. GroenLinks heeft een motie ingediend voor het lokaal eigenaarschap van  51 % bij zon- en winprojecten en deze is aangenomen. Hierbij blijft de winst beschikbaar voor de gemeenschap en krijgen we zeggenschap over inrichting van het project en de verkoop van de opgewekte elektriciteit.